Wycena

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości:

  • do zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredyty bankowe);
  • do celów podatkowych, w tym podatków od spadków i darowizn;
  • do działu spadku;
  • do podziału majątku;
  • jako pomoc przy negocjowaniu ceny zakupu lub sprzedaży;
  • do obliczania odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, zmiany stanu środowiska lub decyzji planistycznych;
  • do ustalenia wartości początkowej środka trwałego;
  • do wielu innych celów wynikających z przepisów prawnych.

Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Warszawie Oddział w Szczecinie.